Кратък фирмен профил

Наш дом Европа холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Патриарх Евтимий 34, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201847783
Капитал (лв.): 54 312
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с мебели, осветители и стоки за домакинството, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 20.06.2018  Предстоящо - 04.06.2019 
Предмет на дейност: Търговия на дребно и едро, внос и износ, реекспорт, производство на стоки, предоставяне на услуги, транспортна дейност, придобиване на акции и дялове от дружества и тяхното управление, всякаква друга дейност, разрешена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.01.2008: Пет дружества са поскъпнали с над 1000% в борсовата търговия...
20.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.02.2004: Методите на скрита приватизация, извършвана чрез големия брой...
10.12.2003: "Софийски имоти" е апортирало интересни терени освен в "София...
03.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.12.2002: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
06.08.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 527 пъти
[2016: 241, 2015: 50, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 165, 2011: 2, ... ]