Кратък фирмен профил

Палиррия България ЕАД - Нова Загора


Контакти

Нова Загора, 8900
ул. Просвета 2 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201383183
Капитал (лв.): 1 303 700
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат IFS Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
консервна фабрика за производство на готови зеленчукови храни
Предмет на дейност: Външнотърговска дейност, производство на xранителни стоки за вътрешно потребление и износ на външния пазар, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, всякаква друга дейност, която не е забранена със закон в република българия, изграждане на база за производство.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.12.2013: 8 фирми, общини и бюра по труда бяха наградени в девет категории...
18.10.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.07.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.12.2003: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
12.08.2003: Разрешение за ползване №372/21.07.2003г. на строеж “Цех за...
25.06.2002: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.06.2002: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.04.2002: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.11.2001: Община - гр. Нова Загора, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
05.12.2000: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 451 пъти
[2016: 318, 2015: 74, 2014: 61, 2013: 123, 2012: 330, 2011: 175, ... ]