Кратък фирмен профил

С. У. П. България ООД - Перник


Контакти

Перник, 2303
кв. Мошино, ул. Юрий Гагарин 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831208092
Капитал (лв.): 205 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Производство, търговия и износ на облекла и други стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, транспортна, строителна, рекламна и комунално-битова дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
18.10.2002: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.05.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.11.1993: Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 955 пъти
[2016: 137, 2015: 50, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 185, 2011: 132, ... ]