Кратък фирмен профил

Хисар АД - Хисаря


Контакти

Хисаря, 4180
кв. Момина баня, ул. Стряма 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000437644
Капитал (лв.): 490 430
 
 
 

Отрасъл: Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 20.04.2018 
Предмет на дейност: Координиране, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, координиране на методическо агроxимическо обслужване и извършване на услуги за лабораторни анализи и прогнози, координиране производството на кооперирани и други изделия с оглед осигуряване на допълнителен поминък на населението и допълнителен източник за финансово укрепване, организиране на външнотърговски връзки, теxническо оборудване на преработващата промишленост, услугите и изделията, подготовка и преподготовка на кадри чрез пуц.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
08.07.2016: “Краси” е най-предпочитаната майонеза според класацията...
14.03.2014: Бутилиращите компании са против смяна на модела на бизнеса...
23.02.2010: Хисар АД - Хисаря свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
24.04.2009: Хисар АД - Хисаря свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
10.02.2009: Съветът на директорите на “Хисар” - АД, Хисаря, на основание чл....
01.02.2008: Съветът на директорите на "Хисар" - АД, Хисаря, на основание чл....
14.02.2007: Съветът на директорите на "Хисар" - АД, Хисаря, на основание чл....
08.03.2005: Съветът на директорите на "Хисар" - АД, Хисаря, на основание чл....
06.04.2004: Съветът на директорите на "Хисар" - АД, гр. Хисаря, на основание...
21.03.2003: Съветът на директорите на "Хисар" - АД, Хисаря, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 330 пъти
[2016: 229, 2015: 115, 2014: 76, 2013: 152, 2012: 284, 2011: 132, ... ]