Кратък фирмен профил

Център за бизнес и култура АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. България 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834023049
Капитал (лв.): 172 960
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 18.05.2018  Предстоящо - 30.05.2019 
Предмет на дейност: Покупка. продажба и управление на ценни книжа /акции, облигации/, извършване на сделки с валута след съответно разрешение, комисионни и посреднически сделки по управлението на фондове за инвестиране на капитал, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, мобилизиране и реализиране на конкретни проекти в процеса на приватизация, подготовка, организация, набиране, оценка и управление на инвестиционни ресурси, организиране на бизнес услуги, бизнес контакти между фирми в страната и целия свят, обсъждане на значими проекти, провеждане на търгове на борсите, ефективно функциониране на търговската палата и други контакти между учени и бизнесмени, информационно обслужване, търговска кореспонденция по абонамент, маркетингови проучвания по заявки, обучение с наши и чужди преподаватели, търговски и митнически консултации, пълно счетоводно обслужване, провеждане на панаири, изложби, семинари и рекламни кампании, секретарски, преводачески и други услуги, предоставяне на зали и помещения за офиси, изложби, търговски представителства, телефон, факс, телекс, продажба на бизнес информация, организиране на други дейности, свързани с бизнес дейността в страната и чужбина, които не противоречат на законите на република българия, използуване на част от сградата за нуждите на културата, обособяване на зала за експозиции и използуване на xранилища за нуждите на музея и библиотеката; отдаване под наем на открити и закрити площи за офиси, търговски и производствени дейности, услуги и други.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
06.04.2010: Център за бизнес и култура АД - Добрич свиква Годишно общо...
20.11.2009: Център за бизнес и култура АД - Добрич свиква Извънредно общо...
11.03.2009: Център за бизнес и култура АД - Добрич свиква Годишно общо...
23.12.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.11.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
10.09.2008: Център за бизнес и култура АД - Добрич свиква Годишно общо...
25.09.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Център за бизнес и култура" - АД,...
10.11.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.05.2006: Съветът на директорите на "Център за бизнес и култура" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 034 пъти
[2016: 319, 2015: 91, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 280, 2011: 70, ... ]