Кратък фирмен профил

Зора-95 ООД - Пазарджик [Ликвидация]


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Рила 44, хотел Елбрус
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822135617
Капитал (лв.): 51
 
 
 

Отрасъл: Питейни заведения
Предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, информационна и рекламна дейност, валутни сделки, покупка и продажба на недвижими имоти и видео- и аудиозаписи, външнотърговска дейност
 

09.07.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание...
24.01.2003: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
30.10.1998: Сашо Иванов Стевасарев - ликвидатор на "Зора - 95" - ООД,...
10.06.1997: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 109 пъти
[2016: 8, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]