Кратък фирмен профил

Екотехпродукт ООД - София


Контакти

София, 1186
Панчарево, ул. Стар лозенски път 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121125663
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: производство и търговия с дървени материали, в т.ч. импрегнирани, конструиране и изработване на машини и съоръжения за дървообработване и горско стопанство, консултантска, проучвателна и проектантска дейност в областта на дървообработващата и химическата промишленост, представителство на чуждестранни фирми за дистрибуторска дейност на машини, инструменти и материали за горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост, търговска дейност в страната и в чужбина, комисионна, лизингова, маркетингова дейност, сделки с интелекутална собственост, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

05.04.2006: У нас цари пълен хаос в добива на дървесина. Законът за горите...
14.02.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.08.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.01.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
16.01.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.10.1995: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 240 пъти
[2016: 115, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 4, ... ]