Кратък фирмен профил

Квар ойл АД - София


Контакти

София, 1408
бул. България 81, Бокар 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130684224
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия с всякакви видове масла, внос и износ, както и друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.10.2009: Квар ойл АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
12.10.2009: Квар ойл АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.08.2008: Съветът на директорите на "Квар ойл" - АД, София, на основание...
29.06.2007: Съветът на директорите на "Квар ойл" - АД, София, на основание...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Квар ойл" - АД, София, на основание...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 341 пъти
[2016: 55, 2015: 21, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 99, 2011: 23, ... ]