Кратък фирмен профил

Аматица АД - Ковачевци


Контакти

Ковачевци, 2450
Софийска област
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113015334
Капитал (лв.): 62 180
 
 
 

Отрасъл: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на градивни елементи, електродетайли и възли; електронна апаратура; вътрешна и външна търговия.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
13.04.2010: Аматица АД - Ковачевци свиква Годишно общо събрание на...
29.01.2010: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.10.2008: Съветът на директорите на “Аматица” - АД, с. Ковачевци, област...
06.07.2007: Съветът на директорите на "Аматица" - АД, с. Ковачевци, на...
08.12.2006: Съветът на директорите на "Аматица" - АД, с. Ковачевци, на...
04.11.2005: Съветът на директорите на "Аматица" - АД, с. Ковачевци, област...
26.09.2005: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.10.2004: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.09.2004: Съветът на директорите на "Аматица" - АД, с. Ковачевци, област...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 801 пъти
[2016: 261, 2015: 26, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 99, 2011: 99, ... ]