Кратък фирмен профил

Даос АД - Станинци


Контакти

Станинци, 2254
общ. Годеч
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130659413
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, хотелиерство, рекламна дейност, както и всички други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.09.2009: Даос АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
24.09.2009: Даос АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.01.2006: Съветът на директорите на "Даос" - АД, София, на основание чл....
16.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.09.2004: Съветът на директорите на "ДАОС" - АД, София, на основание чл....
29.06.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.09.2003: Новият акционер на "Енергоремонт Бобов дол" - "Вивес" АД, ще...
09.09.2003: Съветът на директорите на "ДАОС" - АД, София, на основание чл....
10.01.2003: 70890 Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 322 пъти
[2016: 60, 2015: 38, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 104, 2011: 40, ... ]