Кратък фирмен профил

Главно управление Строителство и Възстановяване ЕАД - София


Контакти

София, 1797
ул. Лъчезар Станчев 13, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201906947
Капитал (лв.): 176 173 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проектанска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност; производство и търговия със строителни материали, конструкции, изделия и съоръжения; туристическа, рекламна, хотелиерска и ресторантъорска дейност; балнеолечение, профилактика и рехабилитация; спедиционни, превозни и складови сделки;автомобилен превоз в страната и чужбина; търговия с петролни продукти; проектиране, изграждане и поддържане на паркове, градини и зелени площи; отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, както и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния предмет на дейност и не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
29.09.2015: Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд...
03.01.2012: Правителството преобразува държавното предприятие "Строителство...
12.01.2011: Семейства могат да загубят жилищата си заради ДПСВ Девет...
20.08.2010: Държавните строителни дружества свиват дейността...
19.08.2010: Частен съдия разпродава държавен хотел Маститите държавни...
27.07.2010: "Държавните строителни дружества трябва да се приватизират, за...
27.07.2010: Три държавни дружества под шапката на МРРБ вероятно ще бъдат...
14.07.2010: ДП „Строителство и възстановяване“ има нов шеф Цветан Хаинов...
12.07.2010: Бизнес център "Владая" в София, хотел "Евридика" в Смолян или...
27.05.2010: Десетки клиенти на Държавно предприятие “Строителство и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 748 пъти
[2016: 108, 2015: 55, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 325, 2011: 260, ... ]