Кратък фирмен профил

Вианд ЕАД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер, 87, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831742865
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран търговец на зърно Сертификат ISO 22000
Общи събрания: Последно - 19.07.2012 
Предмет на дейност: Производство, преработка и реализация в страната и в чужбина на комбинирани фуражи, медикаментозни премикси, месо и месни продукти, външноикономическа дейност, бартерни, реекспортни и други разрешени със закон външнотърговски сделки в левове и валута, посредничество, представителство и агентство на чуждестранни фирми, лизинг, ноу-хау, транспортни услуги и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.12.2013: Ще продължаваме да разширяваме производството Дружеството...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.02.2008: “Провими” ООД Клон България получи сертификат за съответствие с...
11.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.03.2004: Съветът на директорите на "ВИАНД" - АД, София, на основание чл....
14.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 136 пъти
[2016: 222, 2015: 63, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 225, 2011: 121, ... ]