Кратък фирмен профил

Сано България АД - Варна [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Варна, 9000
бул. Цар Освободител 109А, ет. 1, офис 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103687892
Капитал (лв.): 1 550 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Строително предприемачество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, реализация на инвестиционни проекти, свързани с покупка, строителство и управление на недвижими имоти, консултантски услуги, външна и вътрешна търговия, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, производство работно облекло.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
09.03.2010: Едни и същи физически и юридически лица са участвали по няколко...
21.01.2009: Сано България АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
21.03.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.02.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.02.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.02.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.05.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.08.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.08.2003: Страстите около законовите поправки, които касаят търговията с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 443 пъти
[2016: 79, 2015: 23, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 93, 2011: 71, ... ]