Кратък фирмен профил

АБС КО ООД - София


Контакти

София, 1360
регион Връбница, ж.к. НПЗ-Орион, ул. 3019
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 010713653
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Инвестиционна, строителна и промишлена дейност; инженерингова, консултантска и сервизна дейност; търговско-промишлено коопериране с наши и чужди фирми; външнотърговска и външноикономическа дейност; внос и износ на машини, съоръжения, оборудване, хранителни и нехранителни стоки; обменни операции; компенсационни сделки, консигнация; лизинг продажба на едро и дребно на стоки от внос местно производство.
 

04.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
19.02.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.02.1992: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 644 пъти
[2016: 137, 2015: 39, 2014: 61, 2013: 123, 2012: 200, 2011: 44, ... ]