Кратък фирмен профил

Еко зеленчуци ООД - София


Контакти

София, 1606
ул. 20 Април 6, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130831172
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Продукти и услуги:
ДОМАТИ,КРАСТАВИЦИ,ПИПЕР,БРОКОЛИ,ПРАСКОВИ И Т.Н
Предмет на дейност: Производство на екологични изделия от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, млекопроизводство, месопроизводство, земеделие, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни лица, друга незабранена със закон търговска дейност.
 

30.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.07.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание...
12.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 321 пъти
[2016: 59, 2015: 16, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 90, 2011: 29, ... ]