Кратък фирмен профил

Съни Ойл АД - София


Контакти

София, 1700
ж.к. Младост-2, к-с "Перлите на Младост", бл. 261В, вх. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 105545062
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Общи събрания: Последно - 15.01.2010 
Предмет на дейност: Търговия с петрол и петролни продукти, изграждане и експлоатация на търговски заведения, бензиностанции, крайпътни комплекси и други търговски обекти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, транспортна дейност, вкл. международен автомобилен транспорт, услуги на граждани и фирми, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина.
 

01.02.2010: Съни Ойл АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
14.03.2008: Съни Ойл АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите...
04.01.2008: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.11.2007: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.11.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
23.07.2004: Съветът на директорите на "Съни ойл" - АД, Видин, на основание...
25.07.2003: Съветът на директорите на "Съни ойл" - АД, Видин, на основание...
12.06.2002: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 499 пъти
[2016: 182, 2015: 20, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 104, 2011: 37, ... ]