Кратък фирмен профил

Бис-Павлов и Сие СД - София


Контакти

София, 1345
ул. Кукуш 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121640759
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Други дейности, свързани с компютри
Предмет на дейност: Организиране на учебни заведения, организиране и осъществяване на образователни курсове, покупка на стоки или други движими и недвижими вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, издателска и рекламна дейност, включително кино и печат, отдаване под наем на автомобили, организиране, проектиране, разработване, внедряване, производство и сервиз на апарати, програмни и апаратно-програмни продукти и системи, производство на интелектуални и материални продукти и пласмента им, медицинска дейност в рамките на обособено частно здравно заведение след получаване на необходимите разрешения от съответните държавни органи.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 144 пъти
[2016: 44, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]