Кратък фирмен профил

Грит Морел ЕООД - София


Контакти

София, 1415
ул. Акад. Петър Динеков 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130517200
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Предмет на дейност: Добиви, производство и търговия с инертни материали, научно-развойна дейност в областта на инертните материали, проектиране на жилища, обществени и промишлени сгради, строителна и търговска дейност в страната и в чужбина, консултантска дейност в сферата на строителството, мениджмънт на строителни дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други сделки с недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговия с петролни продукти, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

07.07.2006: "Грит Морел" - ЕООД, София, на основание чл. 146, ал. 4 ТЗ...
02.05.2006: Пернишкият общински съвет не разреши кариера за строителни...
23.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.08.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.04.2002: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 339 пъти
[2016: 102, 2015: 13, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 84, 2011: 15, ... ]