Кратък фирмен профил

2002 ООД - София


Контакти

София, 1504
бул. Васил Левски 109
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130783069
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Предмет на дейност: Консултации в областта на икономиката и управлението, комисионерска и агентска дейност и други търговски сделки, незабранени със закон, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел препродажба (с изключение на сделки като инвестиционен посредник), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
 

17.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
27.05.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.07.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 748 пъти
[2016: 189, 2015: 45, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 171, 2011: 72, ... ]