Кратък фирмен профил

Завод за инструментална екипировка АД - Горна Малина


Контакти

Горна Малина, 2131
община Горна Малина
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122022737
Капитал (лв.): 361 561
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.09.2007 
Предмет на дейност: Научноизследователска, развойно-внедрителска и производствена дейност в областта на инструменталната екипировка и други видове механична обработка, търговия в страната и в чужбина
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.07.2007: Съветът на директорите на "Завод за инструментална екипировка" -...
04.07.2006: Съветът на директорите на "Завод за инструментална екипировка" -...
10.02.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка...
10.02.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.11.2004: Съветът на директорите на "Завод за инструментална екипировка" -...
08.11.2004: НОИ обяви 50 -те "най-коректни работодатели с персонал от 50 до...
29.07.2003: Съветът на директорите на "Завод за инструментална екипировка" -...
28.05.2002: Съветът на директорите на "Завод за инструментална екипировка" -...
22.02.2002: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
22.02.2002: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 981 пъти
[2016: 309, 2015: 59, 2014: 54, 2013: 109, 2012: 250, 2011: 61, ... ]