Кратък фирмен профил

И Груп ЕООД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1421
ул. Бунтовник No 57, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130852654
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, програмна или импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, строителни услуги, транспортна и спедиционна дейност, външнотърговска дейност, счетоводни услуги, внос, износ, реекспорт и всякакви други стопански и търговски дейности, незабранени със закон
 

09.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.12.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 468 пъти
[2016: 167, 2015: 42, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 176, 2011: 6, ... ]