Кратък фирмен профил

ЗММ Стефан Караджа АД - Русе [Ликвидация]


Контакти

Русе, 7001
ул. Св. Димитър Бесарбовски 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117015351
Капитал (лв.): 169 997
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.01.2017 
Продукти и услуги:
Производство на дървообработващи машини и обслужваща екипировка към тях, разработване и производство на нестандартно оборудване и екипировка, изработване на детайли, услуги с металорежещи и металообработващи машини.
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
04.06.2010: ЗММ Стефан Караджа АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: ЗММ Стефан Караджа АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: 6 532 акции или 3.842 % от капитала на ЗММ "Стефан Караджа" бяха...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
19.08.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.05.2008: ЗММ Стефан Караджа АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
16.11.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
21.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.08.2007: ЗММ Стефан Караджа взе мерки за оцеляване ЗММ Стефан...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 714 пъти
[2016: 265, 2015: 89, 2014: 64, 2013: 129, 2012: 280, 2011: 239, ... ]