Кратък фирмен профил

Алианц България - Задължителен професионален пенсионен фонд - София


Контакти

София, 1606
ул. Даме Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130430119
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Пенсионен фонд
Предмет на дейност: Задължително обществено осигуряване
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.04.2016: Пеевски излиза и от "Юри Гагарин" На извън борсов пазар днес...
25.09.2013: "Балканстрой" получи още три години отсрочка за облигациите си...
03.06.2011: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) На основание чл. 148б от...
21.10.2010: Към Националния осигурителния фонд (НОИ) от 2011 г. ще се...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
08.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.02.2007: За първи път от възраждането на частната пенсионна индустрия у...
08.02.2007: Пенсионната компания "Доверие" стана лидер в сектора по обем на...
13.04.2006: Животозастрахователният фонд на Slovenica Zivljenje -...
16.12.2005: ЗППФ Алианц България-София е придобило акции от капитала на: -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 140 пъти
[2016: 40, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]