Кратък фирмен профил

Баркинс интернешънъл България ЕАД - София


Контакти

София, 1142
ул. Хан Крум 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175418598
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на метални отпадъци
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 05.08.2009 
Предмет на дейност: Търговия с метали и метални изделия, търговия с отпадъци от черни и цветни метали и преработката им, събиране, транспортиране, временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, електронно и електрическо оборудване, пластмасови, каучукови и други отпадъци, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.06.2013: Асоциацията по рециклиране с ново ръководство Българската...
31.01.2013: Фирма Сплавкомерс, част от структурата на Макметал Холдинг, ще...
08.04.2010: В “Кремиковци” горят телевизори и компютри Инсталация за...
26.08.2009: Макметал холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
26.08.2009: Макметал холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
26.08.2009: Макметал холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.06.2009: .И. Златинов: Черните и цветни метали категорично се оттласнаха...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
11.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264ж,...
14.12.2007: „Елтехресурс” взе лиценз №2 за стари печки и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 639 пъти
[2016: 179, 2015: 108, 2014: 80, 2013: 160, 2012: 394, 2011: 226, ... ]