Кратък фирмен профил

Тест сервиз ЕООД - София


Контакти

София, 1113
бул. Драган Цанков 31 А, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040152592
Капитал (лв.): 70 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Производство и търговия с изделия на леката, хранително-вкусовата промишленост и машиностроенето, електрониката и строителната промишленост, външна, вътрешна, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, откриване на магазини и бутици, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, международен туризъм, транспортна дейност, международна спедиция, представителство за български и чуждестранни фирми, производство, реализация и търговия с гаражно оборудване и оборудване за бензиностанции, производство, търговия и услуги във всички области, незабранени със закон.
 

19.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
18.02.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
15.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.06.1992: Софийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 214 пъти
[2016: 87, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 7, ... ]