Кратък фирмен профил

Бартлинк Интернaшънъл ЕООД - Войводиново


Контакти

Войводиново, 4135
ул. Запад 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040495089
Капитал (лв.): 227 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с месо и месни продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Производител на храни
Предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване, търговия и реализация на промишлени и непромишлени стоки, оказион, бутикови изделия, произведения на изкуството, селското стопанство, комисионна и посредническа дейност, представителство, агентство, дистрибуторство, инвеститорска дейност, посредничество, комисионерство, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, пътнически, товарни, таксиметрови услуги, спедиторска дейност (без пощенски пратки), външнотърговска дейност, експорт, импорт, реекспорт, обвързани и специфични външнотърговски операции, лизингови и бартерни сделки, консултантска, маркетингова, информационна, лизингова, рекламно-инженерингова и инвестиционна дейност
 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
26.08.2008: Петко Петков - съсобственик на фирмите Бартлинк ООД и Унитемп...
27.07.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.06.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
31.03.2005: Възможно е началникът на ГКПП - Кулата, да е поставил чадър над...
15.10.1999: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.01.1994: Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1...
20.10.1992: Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 694 пъти
[2016: 222, 2015: 57, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 159, 2011: 37, ... ]