Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на... още
 Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA) Източна газова компания ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на... още
 ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) На проведено ОСА от 25.06.2015 год., на ЦКБ Риъл Истейт Фонд... още
 БФБ-София АД вписа в регистъра си промяна в управителните органи по партидата на ИП АБВ Инвестиции... още
 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Поради липса на кворум свиканото от Фонд за недвижими... още
 Кредисимо АД-София (17C) Поради липса на кворум свиканото от Кредисимо АД-София (17C) ОСА за 29.06.2015 ... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
01.07: Грамекс АД - София
01.07: Интернет България АД - София
01.07: Маунтин Парадайс АД - София
01.07: Мокреш Солар парк АД - София
01.07: Модел П АД - София
01.07: Свиневъдство Стамболово АД - София
01.07: Сий Пропърти АД - София
01.07: Хилез АД - Пловдив
01.07: ЕС 314 АД - София
02.07: Аква Куул АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  01.07: 18 г. Валутен борд в България
05.07: 16 г. от деноминирането на българския лев
08.07: Краен срок за подаване на предложения по първата процедура на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ за подобряване на производствения капацитет в МСП
15.07: 21 години ЧПГ Банкер
28.07: „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 10 години от учредяването си
31.07: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за АД-та
27.08: БТС - 120 години от основаването
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 16 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: 22 септември - Ден на Независимостта на България
24.09: Две година от официалното откриване на MyCompetence
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София
 ИММИ АД - София
 Заваръчни машини АД - Перник
 Агроенерджи АДСИЦ - София
 Холдинг Нов век АД - София
 ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец
 Уеб Медия Груп АД - София
 Синергон холдинг АД - София
 Явор АД - Варна
 Агрия груп холдинг АД - Варна
 Бианор Холдинг АД - София
 Гоце Делчев Табак АД - Гоце Делчев