Кратък фирмен профил

Т.Е.Д. ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж.к. Лазур, бл. 46, вх. Г, ет. 8, ап. 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102064440
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

08.12.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
19.12.1999: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.11.1994: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 467 пъти
[2016: 133, 2015: 49, 2014: 43, 2013: 87, 2012: 174, 2011: 13, ... ]