Кратък фирмен профил

Компания за инженеринг и развитие АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
пл. Свобода 8, х-л България ет.1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124000515
Капитал (лв.): 33 454 048
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на възли и агрегати за електро и мотокари, двигателни мостове, самоходни трактори и др., търговия в страната и в чужбина, преработка и обработка на черни и цветни метали; придобиване и управление на дялови участия и акции, консултантска дейност, търговско представителтво и посредничество, разработване на инвестиционни проекти, както и всяка друга дейност за която няма забрана със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
10.05.2011: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.04.2009: Компания за инженеринг и развитие АД - Добрич свиква Годишно...
10.03.2009: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.09.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
22.08.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
22.08.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
23.07.2008: Компания за инженеринг и развитие АД - Добрич свиква Годишно...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Компания за инженеринг и развитие" -...
23.03.2007: Съветът на директорите на "Компания за инженеринг и развитие" -...
08.08.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 292 пъти
[2016: 181, 2015: 71, 2014: 55, 2013: 111, 2012: 192, 2011: 194, ... ]