Кратък фирмен профил

Димар Ойл ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Рилска 15, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102621302
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Покупка и продажба на петрол и петролни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всякакви други сделки, незабранени със закон.
 

20.01.2004: Бургаският окръжен съд на основание чл. 631 ТЗ по т. д. №...
22.02.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 237 пъти
[2016: 86, 2015: 21, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 73, 2011: 3, ... ]