Кратък фирмен профил

Обреден комплекс - Бургас ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул.Иван Богоров 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102663618
Капитал (лв.): 176 900
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Организиране на ритуали, осигуряване на услуги, символи и реквизити в областта на обредната дейност, извършване на свързаните с нея производства и услуги, всякакви безплатни услуги в областта на празнично-обредната и траурната дейност съгласно нормативните изисквания по възлагане от Община - гр. Бургас, търговия в страната и в чужбина със стоки, свързани с основния предмет на дейност на дружеството, превозни сделки, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, създаване организация и осъществяване на развлекателни и екологични мероприятия и предоставяне услуги за тях върху терени, предоставени от Община - гр. Бургас, или други юридически или физически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

04.01.2013: Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски...
30.03.2012: АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС...
13.07.2011: Нов търг ще се проведе за почивната станция в с. Звездец. На...
17.01.2006: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
07.11.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 144 пъти
[2016: 9, 2015: 16, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 74, 2011: 3, ... ]