Кратък фирмен профил

Кехлибар ЕООД - Лясковец


Контакти

Лясковец, 5140
ул. Оборище 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104043644
Капитал (лв.): 7 600 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на рафинирани масла и мазнини
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Член на GS1
Предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и в чужбина на всякаква разрешена със закон растителна, животинска и промишлена продукция, разкриване на предприятия за производство на промишлени стоки и преработка на животинска и растениевъдна продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, консигнационна, лизингова, складова, спедиторска, агентска и туроператорска дейност, разкриване и стопанисване на заведения за обществено хранене и хотелиерска дейност, разкриване на валутни бюра, покупко-продажба и обмяна на валута, разкриване на магазини и продажба на всякакви хранителни и промишлени стоки, алкохолни и безалкохолни напитки и тютюневи изделия, изкупуване, преработка и реализация в страната и в чужбина на всякакви вторични суровини и амбалаж за повторна употреба, производство и реализация на алкохолни и безалкохолни напитки
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.06.2017: "Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио Един от...
31.01.2017: Производителите на олио в България са реализирали близо 500 млн....
13.09.2016: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) В изпълнение на Рамково...
12.09.2016: Прехвърлянето на собствеността на 100% от дяловете от капитала...
02.09.2016: "Агрия груп" придоби производителя на олио "Кехлибар" "Агрия...
01.09.2016: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) На 30 август 2016 година...
28.04.2016: Агрия груп холдинг увеличава тримесечната загуба до 408 хил. лв....
15.03.2016: Агрия груп купува производител на слънчогледово олио Един от...
24.02.2016: „Агрия груп“ купува „Кехлибар“ ООД – Лясковец Мощният „Агрия...
15.02.2016: Агрия Груп Холдинг АД сключи споразумение за придобиването на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 900 пъти
[2016: 254, 2015: 79, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 274, 2011: 39, ... ]