Кратък фирмен профил

Метеор АД - Попово


Контакти

Попово, 7800
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125001538
Капитал (лв.): 121 070
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и чужбина; поддържане и ремонт на транспортни средства; товаро-разтоварна дейност; спедиторска дейност; търговска дейност в страната и чужбина; подготовка и квалификация на кадри; всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
15.04.2010: Метеор АД - Попово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.05.2009: Метеор-Попово АД - Попово свиква Годишно общо събрание на...
07.05.2009: Метеор-Попово АД - Попово свиква Годишно общо събрание на...
09.01.2009: Административният съд - гр. Търговище, на основание чл. 188 във...
23.05.2008: Съветът на директорите на "Метеор" - АД, Попово, на основание...
14.11.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.05.2006: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.05.2006: Съветът на директорите на "Метеор" - АД, Попово, на основание...
26.08.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.08.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 994 пъти
[2016: 339, 2015: 68, 2014: 36, 2013: 73, 2012: 180, 2011: 109, ... ]