Кратък фирмен профил

Олимпия ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ген. Паренсов 16, първи надпартерен етаж, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109050233
Капитал (лв.): 1 347 700
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговия с петролни продукти, теxнически масла-внос, износ, реекспорт на такива продукти, търговия с промишлени стоки, външнотърговска дейност, бартерни сделки и дейност на търговско представителство и посредничество.
 

21.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 679 ТЗ призовава...
22.10.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.10.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 267 пъти
[2016: 121, 2015: 20, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 77, 2011: 2, ... ]