Кратък фирмен профил

Напорни тръби АД - Русе


Контакти

Русе, 7003
бул. Тутракан 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117010384
Капитал (лв.): 146 088
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от бетон за строителството
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Производство на напорни тръби, бетонни и стоманобетонни елементи, изделия и конструкции; строителство; транспорт; търговия; инженеринг и маркетинг, , покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. допълнителен предмет на дейност: както и на всички дейности по чл.1 от търговския закон, незабранени със закон, а за тези, за които се изисква разрешителен режим или лиценз, след получаването им.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
27.04.2010: Напорни тръби АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Напорни тръби АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
05.01.2009: Напорни тръби АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
05.01.2009: Напорни тръби АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
11.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.08.2007: Съветът на директорите на "Напорни тръби" - АД, Русе, на...
02.02.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.05.2006: Съветът на директорите на "Напорни тръби" - АД, Русе, на...
30.09.2005: Съветът на директорите на "Напорни тръби" - АД, Русе, на...
29.07.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 901 пъти
[2016: 89, 2015: 56, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 129, 2011: 136, ... ]