Кратък фирмен профил

Нива АД - Левка


Контакти

Левка, 6540
с. Левка
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126060849
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Растениевъдни услуги
Общи събрания: Последно - 28.07.2016 
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска продукция, транспортна дейност, строителство, механизирани услуги, търговия на дребно и едро и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
05.08.2015: 14 дружества за продажба на 35-ти ЦПТ от утре Четиринадесет...
08.01.2014: Докато големите продажби на Агенцията за приватизация не вървят,...
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
04.06.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
17.03.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
09.12.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 685 пъти
[2016: 226, 2015: 69, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 216, 2011: 24, ... ]