Кратък фирмен профил

Новотекс Р АД - Ракитово


Контакти

Ракитово, 4640
ул. Иван Клинчаров 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112078424
Капитал (лв.): 650 497
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.07.2016 
Предмет на дейност: Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
07.04.2010: Новотекс - Р АД - Ракитово свиква Годишно общо събрание на...
14.05.2009: Новотекс - Р АД - Ракитово свиква Годишно общо събрание на...
17.03.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
09.12.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
11.09.2008: Новотекс - Р АД - Ракитово свиква Извънредно общо събрание на...
25.06.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заялвението...
26.02.2008: "Новотекс - Р" АД, Ракитово, свиква общо събрание на акционерите...
22.02.2008: Съветът на директорите на "Новотекс - Р" - АД, Ракитово, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 212 пъти
[2016: 220, 2015: 69, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 243, 2011: 153, ... ]