Кратък фирмен профил

Престиж 98 ООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Петко Д. Петков 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119094317
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с нефтопродукти, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, лизинг, информационни, програмни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности, незабранени със закон, като дейността ще се осъществява в страната и в чужбина
 

06.07.2018: 11 големи компании влязоха в сдружение за храни и...
10.10.2016: „Престиж 96“ отбеляза 20 години от създаването си Най-големият...
04.10.2016: Deutsche Bank и Goldman Sachs купиха дял в собственика на...
21.01.2016: НЯКОЛКО ПО-МАЛКО ИЗВЕСТНИ ФИРМИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ...
01.11.2013: Гръцкият посланик Н.Пр. Димостенис Стоидис откри днес във Велико...
26.09.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.08.2003: Сливенският окръжен съд на основание чл. 631 ТЗ отхвърля молбата...
07.03.2000: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
09.12.1998: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 453 пъти
[2016: 219, 2015: 30, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 166, 2011: 2, ... ]