Кратък фирмен профил

Огоста АД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
бул. Трети март 74, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111004887
Капитал (лв.): 90 455
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2017 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, специализирани строителни услуги, тътрговия със строителни материали и др. стоки, строителни изделия и стоманобетонни елементи за жилищно и друго строителство - производство и реализация; проектиране, строителство и експлоатация на заведения за обществено хранене; реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения; рекламна, консултантска и информационна дейност; технически услуги - машинопис, копирни услуги, изготвяне на договори за строителство, изготвяне документи за пенсиониране, счетоводни и други услуги, свързани с основните дейности на фирмата - проектиране, производство на строителни материали и изделия и строителство на сгради и съоръжения; вътрешна и външна търговска дейност, подготовка, квалификация и преквалификация на строителни кадри; експлоатация на заведения за обществено хранене и продажба на разливни спиртни напитки; изграждане и ремонт на електроинсталации и съоръжения в сгради, мрежи, улици, централи и други.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
30.04.2009: Огоста АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на акционерите...
30.04.2009: Огоста АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
20.07.2007: Съветът на директорите на "Огоста" - АД, Монтана, на основание...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Огоста" - АД, Монтана, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 776 пъти
[2016: 98, 2015: 39, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 118, 2011: 113, ... ]