Кратък фирмен профил

А.Н. Агротрейдинг ООД - София


Контакти

София, 1404
ул. „Силиврия“ No 44-46, вх. Б, ет. 5, ап. 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121261271
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, изграждане, управление и експлоатация на семейни хотели и къщи за гости, хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.
 

08.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
23.10.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.12.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 463 пъти
[2016: 285, 2015: 24, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 86, 2011: 13, ... ]