Кратък фирмен профил

Пещоремонт АД - Елин Пелин [Ликвидация]


Контакти

Елин Пелин, 2100
ул. Райна Княгиня, бл. Локомотив, вх. Б, ет. 1, ап. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831642847
Капитал (лв.): 51 119
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.05.2014 
Предмет на дейност:  Ремонт на топлотехнически съоръжения, осъществяване по надлежния ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана, лизингова, промишлена, строителна, предприемаческа и складова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност с всички стоки, позволени от закона и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
16.04.2018: Във връзка с Решение на КФН № 363-ФБ/11.04.2018 г. за прилагане...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на...
15.03.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на...
23.05.2014: Пещоремонт АД-гара Елин Пелин /в ликвидация/ (4PF) На проведено...
11.04.2014: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
01.04.2014: Пещоремонт АД-гара Елин Пелин /в ликвидация/ (4PF) Пещоремонт...
27.03.2014: Пещоремонт АД-гара Елин Пелин /в ликвидация/ (4PF) В БФБ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 317 пъти
[2016: 73, 2015: 46, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 198, 2011: 217, ... ]