Кратък фирмен профил

Пиргос плод АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Янко Комитов 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102002887
Капитал (лв.): 736 295
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Тържище
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.03.2019 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия на дребно и едро с хранителни и промишлени стоки, селскостопанска продукция, вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност, издателска, рекламна дейност, търговия с недвижими имоти, строителство на жилищни, административни и промишлени сгради, складова, посредническа и комисионна дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, организиране на стоково тържище, предоставяне възмездно складове, хладилни и търговски площи и други материални активи на производители, вносители, търговци за продажба на налични стоки, осигуряване срещу входни такси достъп на купувачи на тържището, създаване на необходимите условия за защита на интересите на производителите и потребителите и за достигане на възможно най-ниски разходи при продажбите, дружеството може да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
09.07.2009: Пиргос плод АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
09.07.2009: Пиргос плод АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
13.06.2008: "Пиргосплод" ООД строи най-съвременна зеленчукова борса в...
05.10.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.03.2006: Управителният съвет на "Пиргосплод" - АД, Бургас, на основание...
09.09.2005: Агенцията за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява...
03.09.2004: "Пиргосплод" купи "Морски клуб" - Поморие за 980 хил. лв....
26.07.2004: Агенцията за приватизация (АП) ще продава остатъка от "Войнтех"...
23.07.2004: Пиргосплод АД, Бургас, спечели търга с явно наддаване за...
04.11.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 190 пъти
[2016: 309, 2015: 89, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 212, 2011: 124, ... ]