Кратък фирмен профил

Р.А.П.А.С.-97 ЕООД - София


Контакти

София, 1111
ул. Николай Коперник 28-30 ет.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121438519
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Обработка на данни
Предмет на дейност: производство и експлоатация на мобилна телекомуникационна система, изграждане, експлоатация и поддържане на електронна система за охрана и установяване местонахождението на автомобили, както и търговски услуги чрез нея, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон
 

25.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.01.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.04.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
06.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.06.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.04.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 478 пъти
[2016: 215, 2015: 43, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 151, 2011: 3, ... ]