Кратък фирмен профил

Прим АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
Източна индустриална зона, бул. Съединение 67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126089014
Капитал (лв.): 52 065
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.07.2018 
Предмет на дейност: Научноизследователска, проектно-конструкторска и внедрителска дейност, трансфер на технологии, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, производство на стоки и услуги, покупка на стоки с цел продажба в първоначален или преработен вид в собствени или чужди търговски обекти, всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
27.07.2010: Прим АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
05.02.2010: Прим АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
19.02.2009: Прим АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.07.2008: Съветът на директорите на "Прим" - АД, Хасково, на основание чл....
06.07.2007: Съветът на директорите на "Прим" - АД, Хасково, на основание чл....
18.10.2005: Съветът на директорите на "Прим" - АД, Хасково, на основание чл....
27.08.2004: Съветът на директорите на "Прим" - АД, Хасково, на основание чл....
12.03.2004: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.06.2003: Съветът на директорите на "Прим" - АД, Хасково, на основание чл....
30.05.2003: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 789 пъти
[2016: 204, 2015: 68, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 110, 2011: 83, ... ]