Кратък фирмен профил

Програмни продукти и системи АД - София


Контакти

София, 1618
кв. Овча купел, ул. Горица 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831639462
Капитал (лв.): 1 294 332
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи
Общи събрания: Последно - 07.06.2018 
Предмет на дейност: Разработване на програмни продукти, проектиране и изграждане на системи за използване на изчислителна техника, инженерингова, сервизна и издателско печатарска дейност, услуги, търговия в страната и в чужбина, обучение, отдаване под наем на компютърни системи, офис оборудване и офиси, xотелиерска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
25.06.2018: Чуждите инвеститори вече се изтеглят от България Въпреки...
10.05.2012: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
01.03.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.01.2011: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
01.04.2010: Програмни продукти и системи АД - София свиква Годишно общо...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
07.07.2009: Програмни продукти и системи АД - София свиква Извънредно общо...
13.04.2009: Програмни продукти и системи АД - София свиква Годишно общо...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 643 пъти
[2016: 239, 2015: 98, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 315, 2011: 215, ... ]