Кратък фирмен профил

Пътна компания АД - Бургас [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Бургас, 8000
ул. Булаир 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128515021
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.03.2018 
Предмет на дейност: Строителство, възстановяване, текущ ремонт и поддържане, зимно поддържане на пътища, комуникации и инфраструктурни обекти, пътни принадлежности и съоръжения, производство на суровини и материали за строителството на пътища, услуги със строителна и друга техника, преработка и рециклиране на отпадъци, проектантска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.08.2009: В условията на задълбочаваща се световна финансова и...
28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
01.07.2008: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
04.03.2008: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.11.2007: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
11.10.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.09.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.08.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.10.2004: Агенцията за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че...
06.04.2004: РЕШЕНИЕ № 2695-П от 16 март 2004 г. На основание чл. 1, ал. 2,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 255 пъти
[2016: 73, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 64, 2011: 18, ... ]