Кратък фирмен профил

Регистрационна техника АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Ястребец 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122001956
Капитал (лв.): 194 087
 
 
 

Отрасъл: Производство на канцеларски и търговски мебели, без столове
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Производство на регистрационна техника, мебелно и офис обзавеждане; галванично покритие; инженеринг; услуги на населението; търговска дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
09.12.2010: Регистрационна техника АД - Самоков свиква Извънредно общо...
19.08.2010: Регистрационна техника АД - Самоков свиква Извънредно общо...
21.10.2009: Регистрационна техника АД - Самоков свиква Годишно общо събрание...
21.10.2009: Регистрационна техника АД - Самоков свиква Годишно общо събрание...
13.03.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.05.2008: Съветът на директорите на "Регистрационна техника" - АД,...
20.11.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.11.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
11.09.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.06.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 823 пъти
[2016: 72, 2015: 34, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 162, 2011: 129, ... ]