Кратък фирмен профил

Агро-Фока ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1142
ул. Траянови врата 5, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130053846
Капитал (лв.): 255 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, разработване на проекти по европейските програми в областта на селското стопанство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство на български и чуждестранни лица, консултантски услуги и посредничество при придобиване на акции, дялове и съучастия в други дружества в българия и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, участие в търгове, конкурси и обществени поръчки, вътрешен и международен транспорт, спедиция и логистика. дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от действуващото българско законодателство, при спазване на всякакви действуващи лицензионни, регистрационни или други изисквания.
 

09.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.07.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание...
02.07.2003: Списък на одобрените проекти на XX - та комисия на САПАРД -...
13.06.2002: Списък на одобрените проекти на IX-та комисия на САПАРД Мярка...
15.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.09.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 338 пъти
[2016: 56, 2015: 16, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 75, 2011: 33, ... ]