Кратък фирмен профил

Русе специални превози АД - Русе


Контакти

Русе, 7003
бул. Тутракан 92
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117002284
Капитал (лв.): 65 556
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.04.2018 
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и в чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товарно-разтоварна дейност, спедиторска дейност, отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване, търговска дейност в страната и в чужбина, подготовка и квалификация на кадри, строителна, проектантска, консултантска, маркетингова, рекламна, посредническа, лизингова, факторингова, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
24.03.2009: Русе специални превози АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
19.08.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
19.08.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.02.2007: 6675 Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.03.2006: Съветът на директорите на "Русе - специализирани превози" - АД,...
07.02.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.11.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.10.2005: Съветът на директорите на "Русе - Специализирани превози" - АД,...
09.09.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.02.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 872 пъти
[2016: 173, 2015: 82, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 241, 2011: 77, ... ]