Кратък фирмен профил

Салекс ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Южна промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812073277
Капитал (лв.): 5 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на канцеларски и търговски мебели, без столове
Предмет на дейност: Производство на мебели и дограма, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество (без процесуално), превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други дейности, незабранени със закон.
 

03.05.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.03.2004: Изпълнен е първият етап от инвестиционния проект на “Салекс” ООД...
01.09.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.03.1999: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.09.1994: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 825 пъти
[2016: 178, 2015: 62, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 239, 2011: 321, ... ]